1 Timotei 3:8-13 – Sorin Prodan

1 Timotei 3:8-13 – Sorin Prodan – Biserica Baptistă Providența Brașov

8 Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câştig mârşav,
9 ci să păstreze taina credinţei într-un cuget curat.
10 Trebuie cercetaţi întâi, şi, numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi.
11 Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile.
12 Diaconii să fie bărbaţi ai unei singure neveste şi să ştie să-şi cârmuiască bine copiii şi casele lor.
13 Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste şi o mare îndrăzneală în credinţa care este în Hristos Isus.