Articole

Providența în vremuri de pandemie

Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.”

Citește mai mult →
Articole

Sfârșind bine chemarea și lucrarea

Dar eu nu țin numaidecât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus.

Citește mai mult →
Articole

Finishing Well My Course And My Ministry

But I do not account my life of any value nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God.

Citește mai mult →