Vali Ghioc

Evanghelia după Luca 20:41-47 – Sorin Prodan

Evanghelia după Luca 20:41-47 – Sorin Prodan – Biserica creștină Providența Brașov 41Isus le-a zis: „Cum se zice că Hristosul este fiul lui David? 42Căci însuși David zice în cartea Psalmilor: ‘Domnul a zis Domnului meu: «Șezi la dreapta Mea 43până voi pune pe vrăjmașii Tăi sub picioarele Tale.»’ 44Deci David Îl numește Domn; atunci …

Evanghelia după Luca 20:41-47 – Sorin Prodan Read More »

Evanghelia după Luca 20:27-40 – Sorin Prodan

Evanghelia după Luca 20:27-40 – Sorin Prodan – Biserica Baptistă Providența Brașov 27Unii din saduchei, care zic că nu este înviere, s-au apropiat și au întrebat pe Isus: 28„Învățătorule, iată ce ne-a scris Moise: ‘Dacă moare fratele cuiva, având nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta lui și să ridice …

Evanghelia după Luca 20:27-40 – Sorin Prodan Read More »

Evanghelia după Luca 20:20-26 – Sorin Prodan

Evanghelia după Luca 20:20-26 – Sorin Prodan – Biserica Baptistă Providența Brașov Au început să pândească pe Isus și au trimis niște iscoditori, care se prefăceau că sunt neprihăniți, ca să-L prindă cu vorba și să-L dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. 21Iscoditorii aceștia L-au întrebat: „Învățătorule, știm că vorbești și înveți …

Evanghelia după Luca 20:20-26 – Sorin Prodan Read More »

Evanghelia după Luca 20:1-8 – Sorin Prodan

Evanghelia după Luca 20:1-8 – Sorin Prodan – Biserica Baptistă Providența Brașov 1Într-una din acele zile, când învăța Isus norodul în Templu și propovăduia Evanghelia, au venit deodată la El preoții cei mai de seamă și cărturarii, cu bătrânii, 2și I-au zis: „Spune-ne, cu ce putere faci Tu aceste lucruri sau cine Ți-a dat puterea …

Evanghelia după Luca 20:1-8 – Sorin Prodan Read More »

Evanghelia după Luca 19:29-48 – Sorin Prodan

Evanghelia după Luca 19:29-48 – Sorin Prodan – Biserica Baptistă Providența Brașov 29Când S-a apropiat de Betfaghe și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi 30și le-a zis: „Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat …

Evanghelia după Luca 19:29-48 – Sorin Prodan Read More »