Evanghelia după Luca

Evanghelia după Luca 20:1-8 – Sorin Prodan

Evanghelia după Luca 20:1-8 – Sorin Prodan – Biserica Baptistă Providența Brașov 1Într-una din acele zile, când învăța Isus norodul în Templu și propovăduia Evanghelia, au venit deodată la El preoții cei mai de seamă și cărturarii, cu bătrânii, 2și I-au zis: „Spune-ne, cu ce putere faci Tu aceste lucruri sau cine Ți-a dat puterea …

Evanghelia după Luca 20:1-8 – Sorin Prodan Read More »

Evanghelia după Luca 19:29-48 – Sorin Prodan

Evanghelia după Luca 19:29-48 – Sorin Prodan – Biserica Baptistă Providența Brașov 29Când S-a apropiat de Betfaghe și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi 30și le-a zis: „Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat …

Evanghelia după Luca 19:29-48 – Sorin Prodan Read More »