1 Timotei 3:14-16 – Conrad Mbewe – Revendicarea măreției mesajului creștin

1 Timotei 3:14-16 – Conrad Mbewe – Revendicarea măreției mesajului creștin – Biserica Baptistă Providența Brașov

14 Îţi scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine.

15 Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia adevărului.

16 Şi, fără îndoială, mare este taina evlaviei… „Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat în slavă.”