Evanghelia după Ioan 3:16 – Sorin Prodan

Evanghelia după Ioan 3:16 – Sorin Prodan – Biserica Baptistă Providența Brașov

16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.