Faptele Apostolilor 11:19-21 – Jeremy Walker

Faptele Apostolilor 11:19-21 – Jeremy Walker – Biserica Baptistă Providența Brașov

19 Cei ce se împrăştiaseră, din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ştefan, au ajuns până în Fenicia, în Cipru şi în Antiohia şi propovăduiau Cuvântul numai iudeilor.

20 Totuşi printre ei au fost câţiva oameni din Cipru şi din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit şi grecilor şi le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus.

21 Mâna Domnului era cu ei, şi un mare număr de oameni au crezut şi s-au întors la Domnul.