Numeri 6:22-26 și Evanghelia după Marcu 10:13-16 – Sorin Prodan

Numeri 6:22-26 și Evanghelia după Marcu 10:13-16 – Sorin Prodan – Biserica Baptistă Providența Brașov

Numeri 6:22-26
22 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
23 „Vorbeşte lui Aaron şi fiilor lui şi spune-le: „Aşa să binecuvântaţi pe copiii lui Israel şi să le ziceţi:
24 „Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească!
25 Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine!
26 Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea!
27 Astfel să pună Numele Meu peste copiii lui Israel, şi Eu îi voi binecuvânta.”

Evanghelia după Marcu 10:13-16
13 I-au adus nişte copilaşi ca să Se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau.
14 Când a văzut Isus acest lucru, S-a mâniat şi le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei.
15 Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu niciun chip nu va intra în ea!”
16 Apoi i-a luat în braţe şi i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei.