Sesiunea 2 – Adversarul creștinilor, diavolul – Charles Leiter

Sesiunea 2 – Adversarul creștinilor, diavolul – Charles Leiter – Biserica Baptistă Providența Brașov

Fiecare creștin se află într-un război. Război spiritual!

Adversarul creștinilor: diavolul

1 Petru 5:8-10 – Trei denumiri ale vrăjmașului nostru:

 1. Potrivnicul (adversarul) – termen ebraic pentru „Satan”
 2. Diavolul – cel mai important nume al vrăjmașului nostru care apare în Scriptură – acționează în patru zone:
  a) Îl calomniază (Îl vorbește de rău) pe Dumnezeu față de oameni/în fața oamenilor
  b) Îi calomniază (îi vorbește de rău) pe oameni înaintea lui Dumnezeu – Apoc 12:10 – pârâșul (acuzatorul). Ne pârăște înaintea lui Dumnezeu zi și noapte. Ex: Iov 1:8-11, 2:3-6
  c) Ne vorbește de rău unii pe alții. Pune în minte tot felul de lucruri cu privire la frați și surori.
  d) Ne calomniază pe noi față de noi înșine.
 3. Un leu care răcnește